Participa!

La història de La Mina la construïm entre totes les veïnes i veïns del nostre barri.
La teva història també forma part de la HISTÒRIA d’aquest barri, el nostre barri.
COMPARTEIX-LA!!

La historia de La Mina la cosntruimos entre todas la vecinas y vecinos de nuestro barrio.
Tu historia también forma parte de la HISTORIA de este barrio, nuestro barrio.
COMPARTELA!!

Estem preparant diferents accions, moments i espais per completar aquesta eina
amb tot de histories personals i comunitàries.

Atents a les dates al nostre blog i més informació a cronograma@desdelamina.net